วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

นครศรีธรรมราช

คาถามหาเสน่ห์
จันโทอภกันตะโร
ปิติ  ปิโย  เทวะมสุสสานัง
อิตภิโยปุริโส
มะ  อะ  อุ  อุ  มะ  อิสวาสุ  อิกะวิติ
(ให้ภาวนาคาถานี้ 3 จบ ก่อนออกไปพบคน  จะทำให้คนที่ต้องการไปพบเกิดความรักใคร่)

คาถามนต์รัก
โอมนะปะโรรันนะขุเภติ
พุธธัง  สะระติ  จิตตัง  สมาคะมา
ธัมมัง  สะระติ  จิตตัง  สมาคะมา
สังฆัง  สะระติ  จิตตัง  สมาคะมา
(ใช้ภาวนากับดอกไม้ก่อนที่จะส่งให้กับคนรัก  เมื่อเขาหรือเธอสูดดมดอกไม้ก็จะรักเราตอบ)

คาถาสาลิกาลิ้นทอง
พุทธา    อะเนนา    มะลิยา    สุสังคะเยมิ
พุทธา  อิริมะลิยา  สุสังคะเยมิ
พุทธา  อิรปะโย  เคมะคุณนะ   ปักเขสะเมมะมิ
อุนาโลมา  ปันนะ  วิชายะเต
(ใช้สวดภาวนาหากต้องการให้คนรักใคร่  พูดจาเป็นเสน่ห์ตอนท่องถึงคำว่า มิ ก็ให้แตะที่ลิ้นด้วยทุกครั้ง)

คาถาสมัครงาน
พุทธัสสาหัง  นิยยาเทมิ  สะริรัญ  ชิวิตัญวิทัง
นะโมมิตตามนุสสาจะ  นะเมตตา  โมกรุณา
(ใช้ท่องก่อนออกจากบ้านไปสัมภาษณ์หรือสมัครงานจะทำให้มีเสน่ห์เป็นที่ประทับใจ)

คาถามหาลาภ
นะมามีมา  มะหาลาภา  อิติพุทธัสสะ  สุวัณณังวา  ระชะตังวา
มะณีวา  ธะนงวา  พีชัง  อัตถังวา  ปัตถังวา  เอหิ  อาคัจเฉยยะ
อิตีมา  นะมามิหัง  (ให้สวดภาวนาก่อนนอน 3 จบ และตอนเช้าอีก 3 จบ จะเรียกทรัพย์โชคลาภให้มีได้อย่างน่าอัศจรรย์)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น