วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6 การศึกษาเรียนรู้วิธีการสร้างบล็อกและการใช้งานบล็อก

จากการที่อาจารย์ให้นักศึกษาส่งงานผ่านทางบล็อก  ข้าพเจ้าคิดว่ามีความเหมาะสมมาก 
สามารถนำมาใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้จริง  นักเรียนสามารถเข้ามาใช้งานบล็อกที่ครูจัดทำขึ้นได้  และครูสามารถนำสื่อที่ได้ขึ้นไว้บนบล็อกมาสอนนักเรียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น


ผลดีของการใช้งาน
1.  ใช้งานได้สะดวก  มีความหลากหลาย  นำเสนอได้ทั้งรูปภาพและตัวหนังสือ 
2.  สร้างง่าย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
3.  สามารถแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกของผู้อ่านเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่โพสต์ได้
4.  ช่วยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวของโรงเรียนได้
5.  มีความทันสมัย  ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเสมอ
6.  เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้โดยอิสระ 
7.  ผู้ที่สร้างบล็อกสามารถ ปรับแต่งบล็อกให้เป็นรูปแบบที่ตนต้องการได้
8.  สามารถสร้างเครือข่ายร่วมกันได้
9.  เก็บและเผยแพร่ข่าวสารได้มาก  และหลากหลายรูปแบบ
 ข้อเสียของการทำบล็อก 
1. เนื้อหาที่อยู่ในบล็อก ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้  ยังไม่การพิมพ์ผิด  เนื่องจากไม่ได้รับการตรวจสอบก่อนเผยแพร่
2. เพื่อนที่อยู่นอกเครือข่ายหรือไม่มีที่อยู่มีของบล็อกโอกาสที่จะได้รู้จักหรือแสดงความคิดเห็นทำได้ค่อนข้างยาก
3. อิสระในการนำเสนอ  ไม่มีผู้ตรวจสอบบางครั้งอาจโพสต์เรื่องที่ไม่เหมาะสม
4. ข้อความสามารถคัดลอก  วางได้สะดวกโดยไม่ต้องพิมพ์
     จากการที่ข้าพเจ้าได้จัดทำบล็อก  ข้าพเจ้าได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์  การตกแต่งบล็อกของตนเอง  การคิดสร้างสิ่งใหม่  มีความกระตือรือร้นในการทำงานเนื่องจากต้องศึกษาและติดตามการสั่งงานของอาจารย์ตลอดเวลา  ส่งผลให้นักศึกษามีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น  ให้ความสนใจกับวิชาที่เรียนมากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น